صفحه اصلی > مشترکین > دفاتر پیشخوان > نوشهر و چالوس 
دفاتر پیشخوان چالوس و نوشهر
 
 
ردیف شهر نام دفتر پیشخوان شماره تلفن آدرس  مسئول  ملاحظات
1 چالوس کد72351117 9111912171 چالوس -میدان مخابرات جواد کیا  
2 چالوس 72351007 کد 9111937113 چالوس -جنب اداره پست فاطمه شیری  
3 چالوس کد 72351433 9372173613 چالوس -بازار روز مجید رمضانپور  
4 چالوس کد 72351743 9113942830 چالوس-روبروی خیابان فرهنگ مهدی رضایی  
5 نوشهر کد 72351255 9370577890 نوشهر -پاساز قزوینی میثم قریشی  
6 نوشهر کد 72351045 9121837750 نوشهر -خیابان بهرام -روبروی منبع آب محمد رضا دارابی   
7 نوشهر کد 72351275 9352800588 نوشهر -خیابان فروسی شمالی -روبروی اداره دارایی سعید مددپور  
8 نوشهر کد 72351084 9113214125 نوشهر -میدان آزادی -پاساز بوشهری  شهربانو خواجوند سلیمانی  
9 نوشهر کد 72351540 9358252695 نوشهر -نبش هلستان  منصوره نور الهی  
10 نوشهر کد 72351830 9111937074 نوشهر - بلوار خیریان یوسف فرجی پور  
11 نوشهر کد 72351918 9199563635 نوشهر-کور کور سرعلیا- خیابان علی تقی کیا محمد رادثانی  
12 نوشهر کد 72351436 9119927897 نوشهر - نیرنگ - اول خیابان فرهنگ افشین مشایخی  
13 نوشهر کد 72351507 9111969325 نوشهر - موسی آباد -  صدیقه خواجوند سلیمانی   
14 نوشهر کد 72351784 9113950343 نوشهر -صلاح الدین کلا- جنب اداره برق  حمید رضا صلاحی   
15 نوشهر  کد72351790 9115862372 نوشهر انارور  فاطمه خواجوی نیا   
16 نوشهر  کد 72351647 9115933667 نوشهر -کشکسرا عبدالله خواجوند  
17 نوشهر کد 72351605 9111968324 نوشهر تازه آباد سوده مشایخ  
18 نوشهر کد 72351451 1152371235 نوشهر - امیرود  اسحاقی  
19 نوشهر کد 72351851  9219521087 نوشهر -مزگاه  مجتبی الهی   
20 نوشهر  کد 72351795 9119990611 نوشهر - چلندر   کبری اسلامی   
21 نوشهر کد 72351674 9339941245 نوشهر - پی کلا عباس امیری  
22 نوشهر  کد 72351575 9111157692 نوشهر -خضر تیره  نادر بائی تبار  
23 نوشهر  کد 72351535 9113965606 نوشهر - ونوش-پاشا کلا عطا اله پاشا  
24 نوشهر  کد 72351611 9119227030 نوشهر -روستای عزت مهدی دیو سالار   
25 کلاردشت کد 72351659 9303943383 کلاردشت -میدان معلم رقیه محمودی  
26 کلاردشت کد72351071 1152625051 کلادرشت- حسنکیف - خیابان مدرس غلامرضا فقیه  
27 کلاردشت کد 72351789 1152662997 کلادشت- پیشنبور آرش سنایی  
28 کلاردشت کد 72351869 1152638550 کلاردشت - کلنو- خیابان ولیعصر فاطمه تیمور نژاد  
29 کلاردشت کد 72351881 1152667730 کلاردشت- کردیچال سید راضیه میر معصومی   
30 هچیرود  کد 72351173 52163119 هچیرود  فقیه  
31 هچیرود  کد 72351174 1152161147 هچیرود  باقیزاده  
32 هچیرود  کد72351860 1152168449 هچیرود -چاخانی رنجبر  
33 مرزن آباد کد 72351437 9115872100 مرزن آباد -روستای گویتر فاطمه امیری  
34 مرزن آباد کد 72351821 9113926457 مرزن آباد =خیابان امام حامد نجار کریمی  
35 مرزن آباد کد 72351155 9113947450 مرزن آابد خیابان شهید ادیبی  اسحق میردار سلطانی  
             
دفاتر پیشخوان شهرستان عباس آباد
ردیف شهر نام دفتر پیشخوان شماره تلفن آدرس  مسئول  ملاحظات
1 عباس آباد حامد شریعت نژاد 1154629560 خ شهدا روبروی مدرسه امام حسین حامد شریعت نژاد  
2 عباس آباد حسین اوجانی 1154623370 خ امام روبروی بانک مسکن حسین اوجانی  
3 عباس آباد مریم شرج پور 1154645250 سید محله ابتدای محل بهروز شرج پور  
4 عباس آباد محمود عابدین طالقانی 1154670328 پسنده علیا  محمود عابدین طالقانی  
5 عباس آباد خدیجه سجادی 1154645130 سرلنگا خدیجه سجادی  
7 سلمانشهر محمود سلطانی 54632211 خیابان امام- جنب کارواش فرهادی سلطانی  
8 سلمانشهر مینا خردمند 54652929 اسبچین- جنب پل خردمند  
9 سلمانشهر خانم الیاسی 54662112 دانیال- دفتر مخابرات الیاسی  

تصاویر منتخب