صفحه اصلی > خبرها > آرشیو اخبار شرکت های گاز استانی  


  چاپ        ارسال به دوست

آگهی مناقصه عمومی شماره مناقصه 82868

آگهی مناقصه عمومی شماره مناقصه 82868

* آگهی مناقصه عمومی *

                                  مناقصه(یک مرحله ای )

                                                                                   شماره مناقصه : 82868                  

 شرکت گاز استان مازندران در نظردارد مناقصات جدول ذیل را بین پیمانکاران واجد شرایط  را با مشخصات و شرایط ذیل از طریق مناقصه عمومی و از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت  برگزار نماید . کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس WWW.SETADIRAN.IR انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبل ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند .

شرح مختصر کار :

ردیف

موضوع مناقصه

شماره در سامانه

مبلغ تضمین

مبلغ برآورد

1

تامین خودروهای استیجاری جهت انجام خدمات در پروژه های شرکت گاز مازندران

2098091578000014

4.579.161.000

130.558.035.195

1-   محل اجرای پروژه : در محدوده گاز استان مازندران

2-  محل تامین اعتبار : منابع داخلی/سایر منابع

3- نوع تضمین فرایند ارجاع کار: ضمانتنامه بانکی معتبر براساس آیین نامه تضامین معاملات دولتی مصوبه هیات وزیران به شماره 123402/ت 50659 هـ   مورخ 22/9/1394 و اصلاحات بعد از آن در خصوص کارهای پیمانکاری یا واریز وجه نقدی به حسابی که در اسناد مناقصه قید گردیده واریز گردد .

4-  تاریخ انتشار مناقصه در سامانه : ساعت 10 صبح   روز دوشنبه 6/8/98 می باشد .

5- مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : تاساعت 15 روز چهارشنبه تاریخ 8/8/98

6- مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : ساعت 16 روز شنبه تاریخ 18/8/98

7-  زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت 9 روز یکشنبه تاریخ 19/8/98

مدت اعتبار پیشنهادها : سه ماه می باشد و این مدت حداکثر برای یکبار قابل تمدید است .

9-شرایط متقاضی :

 

-        داشتن مجوز متناسب و رتبه تایید شده از اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی در رشته مر بوطه

-        داشتن توانایی ارائه ضمانتنامه بانکی شرکت در فرآیند ارجاع کار و انجام تعهدات طبق ضوابط کارفرما

-        داشتن کداقتصادی از وزارت اقتصادی و دارایی

-        ثبت نام و اخذکد اطلاع رسانی پایگاه ملی مناقصات با مراجعه به سایت http : // iets.mporg.ir  

-        ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده منتهی به 29/12/97 برای پیشنهادهای بالای  10برابر نصاب معاملات متوسط باشد الزامی است .

-        « حداقل نصاب پیشنهاد دهنده دراین مناقصه ها  سه مناقصه گر می باشد » .

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر در سایت شرکت گاز استان مازندران به آدرس www.nigc-mazandaran. ir
و پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات کشور به آدرس
http : // iets.mporg.ir  مراجعه نمایید .

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه

مرکز تماس : 41934-021

دفتر ثبت نام : 88969737 و 95193768


١٤:٤٦ - 1398/08/04    /    شماره : ٦٥٠٣    /    تعداد نمایش : ٦٦٠خروج
تصاویر منتخب