صفحه اصلی > خبرها > آرشیو اخبار شرکت های گاز استانی  


  چاپ        ارسال به دوست

آگهی مناقصه عمومی شماره مناقصه 60228

آگهی مناقصه عمومی شماره مناقصه 60228

* آگهی مناقصه عمومی *

            مناقصه(یک مرحله ای )

شماره مناقصه: 60228

شرکت گاز استان مازندران در نظردارد مناقصات جدول ذیل را بین پیمانکاران واجد شرایط  را با مشخصات و شرایط ذیل از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید .

شرح مختصر کار :

ردیف

موضوع مناقصه

مبلغ تضمین

مبلغ برآورد

1

خدمات بهره برداری شهر بهنمیر از توابع شهرستان بابلسر (تجدید مناقصه)

3.277.122.000

65.542.422.557

2

انجام مجموعه فعالیت های نگهداری و تعمیرات تاسیسات گازرسانی اداره گاز شهرستان تنکابن و شهر و روستاهای تابعه

560.170.000

11.203.389.229

 

1-   محل اجرای پروژه : در محدوده گاز استان مازندران

2-  محل تامین اعتبار : منابع داخلی

3- نوع تضمین فرایند ارجاع کار: ضمانتنامه بانکی معتبر براساس آیین نامه تضامین معاملات دولتی مصوبه هیات وزیران به شماره 123402/ت 50659 هـ   مورخ 22/9/1394 و اصلاحات بعد از آن در خصوص کارهای پیمانکاری یا واریز وجه نقدی به حسابی که در اسناد مناقصه قید گردیده واریز گردد .

4- زمان توزیع اسناد : دوشنبه 11/6/98 وروز چهارشنبه 13/6/98  با دردست داشتن فیش واریزی به مبلغ 200.000 ریال به شماره شبا 440100004101102638160527IR     بانک مرکزی جمهوری اسلامی

5- زمان اعاده پیشنهاد : برای ردیف یک تا پایان وقت اداری شنبه 23/6/98 وبرای ردیف 2 ساعت 16شنبه 30/6/98 ساعت 16

6- زمان گشایش پیشنهادات :بازگشایی ردیف یک روز یکشنبه مورخ 24 /6/98  ساعت 14و و برای ردیف دوروزیکشنبه مورخ 31/6/98 ساعت 14

7- مدت اعتبار پیشنهادها : سه ماه می باشد و این مدت حداکثر برای یکبار قابل تمدید است .

 

-شرایط متقاضی :

-        داشتن گواهی صلاحیت در رشته تاسیسات و تجهیزات یا  نفت وگاز  با ظرفیت آزاد مجاز

-        داشتن توانایی ارائه ضمانتنامه بانکی شرکت در فرآیند ارجاع کار و انجام تعهدات طبق ضوابط کارفرما

-        داشتن کداقتصادی از وزارت اقتصادی و دارایی

-        ثبت نام و اخذکد اطلاع رسانی پایگاه ملی مناقصات با مراجعه به سایت http : // iets.mporg.ir  

-        ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده منتهی به 29/12/96 برای پیشنهادهای بالای  10برابر نصاب معاملات متوسط باشد الزامی است .

-        « حداقل نصاب پیشنهاد دهنده دراین مناقصه ها برای ردیف 1 به هر تعداد و برای ردیف 2 سه مناقصه گر می باشد » .

-        قیمتها متناسب با کالای ساخت داخل با لحاظ کیفیت ارائه گردد.(در صورتیکه کالا مشابه تولید داخل دارد)

متقاضیانی که دارای شرایط مذکور در بند « 8» فوق بوده و آمادگی اجرای پروژه را دارند ،
می توانند درمهلت تعیین شده فوق الذکر جهت دریافت اسناد مناقصه به آدرس مازندران ، ساری ، بلوار طالقانی شرکت گازاستان مازندران امور پیمانها مراجعه نمایند .

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر در سایت شرکت گاز استان مازندران به آدرس www.nigc-mazandaran. ir
و پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات کشور به آدرس
http : // iets.mporg.ir  مراجعه نمایید .


١٠:٠٤ - 1398/06/06    /    شماره : ٥٥٤٤    /    تعداد نمایش : ٣٤٧خروج
تصاویر منتخب