صفحه اصلی > خبرها 


  چاپ        ارسال به دوست

آگهی فراخوان ارزیابی کیفی شماره مناقصه 115936

آگهی فراخوان ارزیابی کیفی شماره مناقصه 115936

آگهی فراخوان ارزیابی کیفی  

مناقصه عمومی(یک مرحله ای )

شماره مناقصه:115936  

     شرکت گاز استان مازندران در نظر دارد از طریق فراخوان ارزیابی کیفی نسبت به برگزاری مناقصات ذیل اقدام نماید .  بدینوسیله از کلیه شرکتهای واجد شرایط که مایل به شرکت در این ارزیابی هستند دعوت می گردد از تاریخ 21/10/98 ساعت 14 ، الی 24/10/98 ساعت 16 اسناد ارزیابی کیفی را از سامانه WWW.SETADIRAN.IR دریافت نمایند و تا تاریخ 8/11/98  ساعت 15 اسناد فوق را از طریق سامانه ارسال نمایند .

     بدیهی است شرکت گاز استان مازندران پس از بررسی اسناد و مدارک واصله و اطلاعات مندرج در پرسشنامه در چارچوب ضوابط و مقررات نسبت به ارزیابی کیفی شرکت کنندگان اقدام و از شرکتهای واجد شرایط جهت دریافت اسناد مناقصه از طریق سامانه فوق دعوت بعمل خواهد آورد .

       ضمناً ارائه مدارک و پرسشنامه های تکمیل شده در سایت هیچگونه حقی را برای متقاضیان جهت شرکت در مناقصه ایجاد نخواهد کرد . خواهشمند است ، آدرس ، کدپستی و تلفن به وضوح مشخص گردد . در صورت عدم پاسخگویی یا خرابی فکس مسئولیت آن بر عهده مناقصه گر می باشد .

عنوان و مشخصات کلی پروژه ها :

ردیف

موضوع مناقصه

شماره فراخوان سامانه ستاد

مبلغ تضمین

مبلغ برآورد

حداقل امتیازکیفی

1

احداث اتاقک مانیتورینگ و سایبان کنتور آلتراسونیک در ایستگاه سی جی اس حاتمیان تنکابن به همراه احداث سایبان سکوی مترینگ و اطاقک مانیتورینگ در سی جی اس نیروگاه نوشهر به همراه کارهای برقی و مکانیکی و نصب کنتور مربوط به دو ایستگاه

2098091578000093

275.237.000

5.504.726.328

50

2

تهیه مصالح ، حمل و نصب و راه اندازی پنج مورد cps در شهرستان آمل و حومه(تجدید مناقصه)

2098091578000094

267.919.000

5.358.370.250

50

3

تهیه مصالح ، حمل و اجرای دو مورد سایبان کنتور آلتراسونیک بهمراه کارزهای برقی و مکانیکی و نصب کنتور در ایستگاههای سی جی اس نکا و بابل

2098091578000095

201.708.000

4.034.159.559

50

4

کارهای ساختمانی و سیستم روشنایی ایستگاه TBS روستاهای وزوار هزار جریب(تجدید مناقصه)

2098091578000097

193.236.000

3.864.705.913

50

5

احداث ایستگاه TBS روستای استخر پشت هزار جریب نکا (ساختمانی و بر قی) (تجدید مناقصه)

2098091578000100

146.455.000

2.929.096.567

60

1-    محل تامین اعتبار : منابع داخلی/سایر منابع

2-   مدت اعتبار پیشنهادها : سه ماه می باشد و این مدت حداکثر برای یک بار قابل تمدید می باشد .

3-  نوع تضمین شرکت درفرایند ارجاع کار : ضمانتنامه بانکی معتبر براساس آیین نامه تضامین معاملات دولتی مصوبه هیات وزیران به شماره 123402/ت 50659 هـ   مورخ 22/9/1394 و اصلاحات بعد از آن در خصوص کارهای پیمانکاری یا واریز وجه نقدی به حسابی که در اسناد مناقصه قید گردیده واریز گردد .

4-  توزیع اسناد : دوشنبه 28/11/98 الی چهارشنبه 30/11/98 ساعت 15

5-   مهلت ارائه  پیشنهاد : تا شنبه  10/12/98 ساعت 16

6-  زمان گشایش پیشنهادات : یکشنبه  11/12/98   ساعت  9

7-  ضمنا: هرگونه تغییر در زمان های یاد شده از طریق سامانه اعلام می گردد .

8- شرایط متقاضی :

-      اشخاص دارای گواهی صلاحیت  رشته تاسیسات و تجهیزات یا نفت و گاز برای ردیف 2 و ابنیه برای ردیف های 1و3و4و5 با ظرفیت آزاد مجاز

-        داشتن توانایی ارائه ضمانتنامه بانکی شرکت در فرآیند ارجاع کار و انجام تعهدات طبق ضوابط کارفرما

-        داشتن کداقتصادی از وزارت اقتصادی و دارایی

-        ثبت نام و اخذکد اطلاع رسانی پایگاه ملی مناقصات با مراجعه به سایت http : // iets.mporg.ir  

-    ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده منتهی به 29/12/97 برای پیشنهادهای بالای  10برابر نصاب معاملات متوسط باشد الزامی است. با رعایت ماده 4 آیین نامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرسی.

-        قیمتها متناسب با کالای ساخت داخل با لحاظ کیفیت ارائه گردد.(در صورتیکه کالا مشابه تولید داخل دارد)

-    « حداقل نصاب پیشنهاد دهنده در این مناقصات برای ردیف 2و4و5  به هر تعداد و برای مناقصات دیگر سه مناقصه گرمی باشد » .

 

متقاضیانی که دارای شرایط مذکور در بند « 8 » فوق بوده و آمادگی اجرای پروژه را دارند ،
می توانند درمهلت تعیین شده فوق الذکر جهت  اعلام آمادگی و در یافت اسناد ارزیابی به سایت اعلام شده مراجعه  نمایند .

-    شرکت کنندگان در مناقصه، میبایست شماره ثابت و شماره فکس دفتر خود را در سامانه ستاد ارائه نمایند در غیر اینصورت مسئولیت عدم اطلاع رسانی در مواقع ضروری به عهده آن شرکت می باشد و حق هیچگونه اعتراضی نخواهند داشت.

-        به پیشنهادات شرکت های دارای هیات مدیره مشترک موثر در انجام مناقصه تر تیب اثر داده  نخواهد شد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر در سایت شرکت گاز استان مازندران به آدرس www.nigc-mazandaran. ir
و پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات کشور به آدرس
http : // iets.mporg.ir  مراجعه نمایید .

 

 


١٥:٤١ - 1398/10/16    /    شماره : ٧٨٩١    /    تعداد نمایش : ٢٩٢خروج
تصاویر منتخب