صفحه اصلی > خبرها 


  چاپ        ارسال به دوست

اصلاحیه آگهی مناقصه عمومی شماره مناقصه 110670

اصلاحیه آگهی مناقصه عمومی شماره مناقصه 110670

*اصلاحیه  آگهی مناقصه عمومی *

                      مناقصه(یک مرحله ای )

شماره مناقصه 110670

              شرکت گاز استان مازندران در نظردارد مناقصات جدول ذیل را بین پیمانکاران واجد شرایط با مشخصات و شرایط ذکر شده به روش مناقصه عمومی و از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت  برگزار نماید . کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس WWW.SETADIRAN.IR انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبل ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند .

شرح مختصر کار :

ردیف

موضوع مناقصه

شماره در سامانه

مبلغ تضمین

مبلغ برآورد

1

انجام مجموعه فعالیت های نگهداری و تعمیرات تاسیسات گازرسانی اداره گاز شهرستان سوادکوه شمالی شیرگاه  و روستاهای تابعه

2098091578000079

735.750.000

14.714.903.926

2

انجام مجموعه فعالیت های نگهداری و تعمیرات تاسیسات گازرسانی اداره گاز شهرستان بابلسر و روستاهای تابعه

2098091578000080

425.400.000

8.507.920.788

3

جابجایی و نصب و راه اندازی ایستگاه تقلیل فشار CGS/30000 بهنمیر و CGS/20000 بصل کوه بهمراه هیتر و فیلتر سپراتور مربوطه و نصب و راه اندازی ایستگاه TBS/5000 در محل ایستگاه بصل کوه و اجرای کلیه عملیات ورودی و خروجی آنها

2098091578000081

708.294.000

14.165.860.382

4

نصب 1500 عدد کنتور و 1106 عدد رگلاتور در سطح شهرستان نکا و روستاهای هزار جریب

2098091578000082

76.357.000

1.527.131.341

1-    محل اجرای پروژه : در محدوده گاز استان مازندران

2-   محل تامین اعتبار : منابع داخلی/سایر منابع

3- نوع تضمین فرایند ارجاع کار: ضمانتنامه بانکی معتبر براساس آیین نامه تضامین معاملات دولتی مصوبه هیات وزیران به شماره 123402/ت 50659 هـ   مورخ 22/9/1394 و اصلاحات بعد از آن در خصوص کارهای پیمانکاری یا واریز وجه نقدی به حسابی که در اسناد مناقصه قید گردیده واریز گردد .

4-  تاریخ انتشار مناقصه در سامانه : ساعت 10 صبح روز دوشنبه 9/10/98 می باشد .

5-  مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت 16 روز چهارشنبه تاریخ 11/10/98

6-   مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : ساعت 16 روز شنبه تاریخ 21/10/98  ( ضمنا"اصل ضمانت نامه شرکت در فرآیند ارجاع کاردر این مهلت ثبت اتوماسیون اداری و تحویل دبیر خانه رمز محرمانه حراست گردد )

7-  زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت 9 روز یکشنبه تاریخ 22/10/98

8-  مدت اعتبار پیشنهادها : سه ماه می باشد و این مدت حداکثر برای یکبار قابل تمدید است .

 

 9-شرایط متقاضی :

 

-        داشتن گواهی صلاحیت در رشته تاسیسات و تجهیزات یا  نفت وگاز  با ظرفیت آزاد مجاز

-        داشتن توانایی ارائه ضمانتنامه بانکی شرکت در فرآیند ارجاع کار و انجام تعهدات طبق ضوابط کارفرما

-        داشتن کد اقتصادی از وزارت اقتصادی و دارایی

-        ثبت نام و اخذکد اطلاع رسانی پایگاه ملی مناقصات با مراجعه به سایت http : // iets.mporg.ir  

-    ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده منتهی به 29/12/97 برای پیشنهادهای بالای  10برابر نصاب معاملات متوسط باشد الزامی است. با رعایت ماده 4 آیین نامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرسی.

-        « حداقل نصاب پیشنهاد دهنده در این مناقصه ها  سه  مناقصه گر می باشد » .

-        قیمتها متناسب با کالای ساخت داخل با لحاظ کیفیت ارائه گردد.(در صورتیکه کالا مشابه تولید داخل دارد)

متقاضیانی که دارای شرایط مذکور در بند « 9 » فوق بوده و آمادگی اجرای پروژه را دارند ،
می توانند درمهلت تعیین شده فوق الذکر جهت  در یافت اسناد به سایت اعلام شده مراجعه  نمایند .

-    شرکت کنندگان در مناقصه، میبایست شماره ثابت و شماره فکس دفتر خود را در سامانه ستاد ارائه نمایند در غیر اینصورت مسئولیت عدم اطلاع رسانی در مواقع ضروری به عهده آن شرکت می باشد و حق هیچگونه اعتراضی نخواهند داشت.

-     لازم به توضیح اینکه شرکت های دارای هیات مدیره /سهامدار موثر مشترک مجاز به ارائه پیشنهاد قیمت همزمان در این مناقصه نخواهند بود.

جهت کسب اطلاعات بیشتر در سایت شرکت گاز استان مازندران به آدرس www.nigc-mazandaran. ir
و پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات کشور به آدرس
http : // iets.mporg.ir  مراجعه نمایید .

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه

مرکز تماس : 41934-021  و   57895000 -021

دفتر ثبت نام : 88969737 و 95193768

 


١١:٠٧ - 1398/10/10    /    شماره : ٧٧٩٣    /    تعداد نمایش : ٤١٢خروج
تصاویر منتخب