صفحه اصلی > معرفی شرکت > نواحی و ادارات گازرسانی > ناحیه گازرسانی تنکابن 


در هرلحظه می توانید با شماره 194 با نزدیکترین پست امداد ارتباط برقرار نمائید .


شماره تماس واحدهای مختلف اداره تنکابن، خرم آباد و نشتارود
ردیف شهر نام واحد شماره تلفن شماره تلفن آدرس  ملاحظات
1 تنکابن  رئیس اداره 54223511    تنکابن ، خیابان شهید مسلمی
 
 
2 رئیس تعمیرات 54223577    
3 رئیس مشترکین 54223537    
4 رئیس انشعابات 54223533    
5 رئیس امور اداری 54223589    
6 مشترکین 54223537    
7 حسابداری 54223323    
8 انشعابات 54223323    
9 کنتورخوانی 54223540    
10 امداد 54210136    
11 تعمیرات 54223523    
12 اداری 54223589    
13 حراست 54223523    
1 خرم آباد  رئیس اداره 54253122   خرم آباد ، پشت بانک ملی  
2 تعمیرات 54253008    
1 نشتارود  رئیس اداره 54265510   نشتارود ، بلوار امام رضا(ع)
روبروی بخشداری
 
2 رئیس مشترکین 54260211    
3 رئیس تعمیرات 54263402    
4 امداد 54263403    
1 شیرود  رئیس اداره 54376489   شیرود ، بلوار امام رضا (ع) ،
بعد از امامزاده  
 
2 امداد      
شماره تماس واحدهای مختلف اداره رامسر
ردیف شهر نام واحد شماره تلفن شماره تلفن آدرس  ملاحظات
1 رامسر رئیس اداره 55226502   رامسر-بلوار دانش آموز-
اداره گاز شهرستان رامسر
 
2 رئیس تعمیرات 55226504    
3 رئیس مشترکین 55224052    
4 رئیس انشعابات 55226504    
5 رئیس امور اداری 55226504    
6 مشترکین 55224052    
7 حسابداری 55226504    
8 انشعابات 55226504    
9 کنتورخوانی 55226504    
10 امداد 55226504    
11 تعمیرات 55226504    
12 اداری 55226504    
13 حراست 55226504    

 

شماره تماس واحدهای مختلف اداره کتالم و سادات شهر

ردیف

شهر

نام واحد

شماره تلفن

شماره تلفن

آدرس

ملاحظات

1

کتالم

رئیس اداره

55243496

 

رامسر- کتالم- بعد از شهرداری کتالم نبش کوچه بهشتی 3

 

2

مسئول تعمیرات

55243495

 

 

3

مسئول مشترکین

55242570

 

 

4

امداد

55242288

 

 


تصاویر منتخب