صفحه اصلی > معرفی شرکت > مدیریت ها و نواحی ستادی > مدیریت بهره برداری 

شرح وظایف :

  • ثبت نام و انعقاد قرارداد با مشترکین جدید تا حجم 100 متر مکعب بر ساعت و با فشار 4/1 پوند بر اینچ مربع.
  •  عملیات کنتور خوانی ، توزیع قبوض و پیگیری وصول گاز بهاء.
  •  خدمات پس از فروش از قبیل تغییر نام ، صدور قبض المثنی و ...
  •  نگهداری و تعمیرات شبکه ، انشعابات و تأسیسات و ایستگاه های تقلیل فشار گاز در سطح استان.
  • امداد رسانی به صورت 24 ساعته و در هر ساعت شبانه روز.
  • عملیات نصب و توسعه شبکه به صورت حفره خالی.
  • عملیات اجرا و نصب انشعابات اعم از متمرکز و پراکنده در سطح استان.
  • عملیات نصب تجهیزات از کنتور و رگلاتور برای مشترکین جدید.

تصاویر منتخب