جمعه 30 فروردين 1398   18:17:16
قطعی گاز
1398/1/26 دوشنبه15:14
                                                 قطع تنکابن
                                                ******
 به اطلاع میرساند به دلیل تعمیرات تاسیسات گاز در شهرستان تنکابن روز سه شنبه   مورخ 98/1/27 از ساعت 9 صبح لغایت 16عصر به مدت 7ساعت

(درصورت مساعد بودن هوا) تعداد 210خانوار گاز قطع میباشد.

 
آدرس : تنکابن روستای سلیم آباد
1398/1/26 دوشنبه15:10
                                              قطع گاز ساری
                                                ******
 به اطلاع میرساند به دلیل تعمیرات تاسیسات گاز در شهرستان ساری روز چهارشنبه   مورخ 98/1/28از ساعت 8 صبح لغایت 20عصر به مدت 12ساعت

(درصورت مساعد بودن هوا)  گاز قطع میباشد.

 
آدرس : ساری-بلوار امام رضا خیابان شهید قاسمی خیابان اقاپور بن بست روبروی بن بست سعادت
ساری-کمربندی شرقی خیابان شهید رجایی انتهای خیابان سمت چپ قبل از کوچه اقاقیا
1398/1/26 دوشنبه10:10
                                              قطع گاز قائمشهر
                                                ******
 به اطلاع میرساند به دلیل انجام جابه جایی شبکه گاز در شهرستان قائمشهر روز سه شنبه   مورخ 98/1/27 از ساعت 8 صبح لغایت 18عصر به مدت 10ساعت

(درصورت مساعد بودن هوا) تعداد 200خانوار گاز قطع میباشد.

 
آدرس : قائمشهر خیابان مرحوم علیپور - درزی کلا- از کوچه المهدی 12 تا کمربندی غربی
1397/12/14 سه‌شنبه15:58
                                             قطع گاز قائمشهر
                                                ******
 به اطلاع میرساند به دلیل انجام اتصال شبکه جدید به قدیم در محدوده شهرستان قائمشهر روز چهارشنبه   مورخ 97/12/15ازساعت 8صبح لغایت 17عصر به مدت 9 ساعت

(درصورت مساعد بودن هوا) تعداد 100خانوار گاز قطع میباشد.

 
آدرس : قائمشهر جاده نظامی روستای سوخته کلا
1397/12/14 سه‌شنبه15:55
 قطع گاز نکا
                                                   ******
 به اطلاع میرساند به دلیل انجام اتصال شبکه جدید به قدیم در محدوده شهرستان نکا روز چهارشنبه   مورخ 97/12/15ازساعت 8صبح لغایت 18عصر به مدت 10 ساعت

(درصورت مساعد بودن هوا) ، گاز قطع میباشد.

 
آدرس : نکا شهرک صنعتی فاز 1 شهید نظری
1397/12/11 شنبه14:13
                                            قطع گاز نکا
                                            ******
 به اطلاع میرساند به دلیل انجام اتصال شبکه جدید به قدیم در محدوده شهرستان نکا روز یکشنبه   مورخ 97/12/12ازساعت 8صبح لغایت 17عصر به مدت 9 ساعت

(درصورت مساعد بودن هوا) تعداد 70خانوار گاز قطع میباشد.

 
آدرس : نکا خیابان امام رضا(ع) کوی قالیشویی
1397/12/5 يكشنبه14:42
                                             قطع گاز بابل
                                            ******
 به اطلاع میرساند به دلیل انجام تعمیرات شبکه در محدوده شهرستان بابل روز دو شنبه   مورخ 97/12/6ازساعت 8:30 صبح لغایت 13عصر به مدت 4:30 ساعت

(درصورت مساعد بودن هوا) تعداد 150خانوار گاز قطع میباشد.

 
آدرس : بابل کوچه کتی غربی گاوزن 25 و 29
1397/12/1 چهارشنبه15:19
                                             قطع گاز بابل
                                            ******
 به اطلاع میرساند به دلیل تعمیرات شبکه در محدوده شهرستان بابل روز شنبه   مورخ 97/12/4ازساعت 13 عصر لغایت 18عصر به مدت 5 ساعت

(درصورت مساعد بودن هوا) تعداد 150خانوار گاز قطع میباشد.

 
آدرس : بابل کوچه شهید باباجانیان 6 - 8- 15 و کوچه شهید محسن پور شرقی 4 - 6
1397/12/1 چهارشنبه15:15
                                             قطع گاز بابل
                                            ******
 به اطلاع میرساند به دلیل تعمیرات شبکه در محدوده شهرستان بابل روز شنبه   مورخ 97/12/4ازساعت 8:30صبح لغایت 13عصر به مدت 4:30ساعت

(درصورت مساعد بودن هوا) تعداد 150خانوار گاز قطع میباشد.

 
آدرس : بابل کوچه شهید طوبی 2-4-6-8-10
1397/12/1 چهارشنبه14:45
                                             قطع گاز نکا
                                            ******
 به اطلاع میرساند به دلیل اتصال شبکه گاز جدید به قدیم در شهرستان نکا روزچهارشنبه   مورخ 97/12/6ازساعت 8صبح لغایت 18عصر به مدت 10ساعت

(درصورت مساعد بودن هوا) تعداد 220خانوار گاز قطع میباشد.

 
آدرس : نکا روستای آقا محله
1397/11/28 يكشنبه15:24
                                             قطع گاز نکا
                                            ******
 به اطلاع میرساند به دلیل وصل شبکه گاز جدید به قدیم در شهرستان نکا روزچهارشنبه   مورخ 97/12/1ازساعت 8صبح لغایت 18عصر به مدت 10ساعت

(درصورت مساعد بودن هوا) تعداد 220خانوار گاز قطع میباشد.

 
آدرس : نکا روستای آقا محله
 
1397/11/27 شنبه12:57
  
قطع گاز
*********


 به اطلاع میرساند بعلت انجام عملیات تزریق گاز در شهرستان ساری  روزدو شنبه  مورخ  97/11/29 از ساعت 8صبح لغایت 20 شب به مدت 12ساعت

(درصورت مساعد بودن هوا) تعداد 150خانوار گاز قطع میباشد.

 
آدرس : ساری روستای سمسکنده ابتدای مسیر قرتیکلا تا انتهای روستا
1397/11/21 يكشنبه12:46


     به اطلاع میرساند بعلت انجام عملیات تزریق گاز در شهرستان ساری  روزسه شنبه  مورخ 97/11/23ازساعت 8صبح لغایت 20 شب به مدت 12ساعت

(درصورت مساعد بودن هوا) تعداد 150خانوار گاز قطع میباشد.

 
آدرس : ساری روستای سمسکنده ابتدای مسیر قرتیکلا تا انتهای روستا

1397/11/16 سه‌شنبه13:09
قطع گاز 

     به اطلاع میرساند بعلت جابجایی شبکه  روزچهارشنبه  مورخ 97/11/17ازساعت 9صبح لغایت 17 عصر به مدت 8ساعت

(درصورت مساعد بودن هوا) تعداد 100خانوار گاز قطع میباشد.

 
آدرس : نکا روستای دوقانلو
1397/10/22 شنبه12:05
قطع گاز 

     به اطلاع میرساند بعلت جابجایی شبکه  روز یکشنبه مورخ 97/10/23ازساعت 8صبح به مدت 8ساعت

(درصورت مساعد بودن هوا) تعداد 200خانوار گاز ق
طع میباشد.

 
آدرس قائمشهر: خیابان تهران - پشت راه اهن آزادی 43-49 و قسمتی از بوستان غربی وکوچه شهید حیدری
1397/10/22 شنبه12:02
قطع گاز 

     به اطلاع میرساند بعلت کار عمرانی روز دو شنبه مورخ 97/10/24ازساعت 8صبح به مدت 24ساعت

(درصورت مساعد بودن هوا) تعداد 3500خانوار گاز ق
طع میباشد.

 
آدرس شهر امام زاده عبدا... : اسکو محله و روستاهای کاسمده و اسپند و سهری
1397/10/18 سه‌شنبه12:34

قطع گاز 

     به اطلاع میرساند بعلت انجام وصل گرم روز سه شنبه مورخ 97/10/18ازساعت 8صبح به مدت 8ساعت

(درصورت مساعد بودن هوا) تعداد 200خانوار گاز ق
طع میباشد.

 
آدرس نوشهر: کمربندی سر جاده مزار
1397/10/18 سه‌شنبه12:31

قطع گاز 

     به اطلاع میرساند بعلت وصب شبکه روز شنبه مورخ 97/10/22ازساعت 8صبح به مدت 12ساعت (درصورت مساعد بودن هوا) تعداد 600خانوار گاز ق
طع میباشد.

 
آدرس آمل : روستاهای پیشگون و حسین آباد
1397/10/10 دوشنبه08:24

قطع گاز 

     به اطلاع میرساند بعلت تعمیرات اضطراری روز چهارشنبه مورخ 97/10/12ازساعت 8صبح به مدت 12ساعت (درصورت مساعد بودن هوا) گاز ق
طع میباشد.

 
آدرس ساری : 1- خیابان شهدای محراب ، حد فاصل چهار راه تا شهید فهمیده و کوچه های مرتبط آن
2- خیابان شهید فهمیده و کوچه های مرتبط با آن تا گلبرگ 15
3- خیابان شهید لسانی شامل کوچه شهیدان مزنگی ، معصومی ، احدی و ملک آرایی
1397/10/10 دوشنبه08:23
قطع گاز 

     به اطلاع میرساند بعلت وصل شبکه جدید روز سه شنبه مورخ 97/10/11ازساعت 8صبح الی 17عصر به مدت 9 ساعت (درصورت مساعد بودن هوا)


گاز 100 خانوار ق
طع میباشد.


 
آدرس نکاء : روستای دنگسرک

12345>>>
خانه | بازگشت |


مجری سایت : شرکت سیگما