تنظیمات

انتخاب رنگ
انتخاب سایز
گزارش ها
اخبار ورزشی
قطعی گاز
مناقصه و مزایده
اخبار داخلی
اولویت تصمیمات سازمانی باید با منابع انسانی باشد
8:51 1400/3/29

اولویت تصمیمات سازمانی باید با منابع انسانی باشد

مدیر گازرسانی شرکت ملی گاز ایران در مراسم تودیع و معارفه سرپرست شرکت گاز مازندران، عنوان کرد: اولویت تصمیمات سازمانی باید با منابع انسانی باشد و به خواسته ها و حل مشکلات نیروی انسانی، در همه شرایط و لحظات توجه شود.